Alby torg

Alby har sedan länge tillbaka varit en bergig ort högt över havet. Det var ett skärgårdsområde. Här finns gravar och andra fornminnen som karaktäriserar stenåldern (8000-1800 f.Kr).

På 1970-talet byggdes Alby och norra Botkyrka ut för att skapa fungerande bostäder, då man hade en stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmregionen. Detta område blev en av de sista stora flerfamiljeområderna som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet. De byggdes ut enligt en plan från år 1967. Man ville skilja biltrafiken från bostadsområderna och skapa en grönare boplats. Man ville även bygga bostäderna så att all service så som daghem, centrumanläggningar och så viadare låg inom gångsavstånd.

År 1972 flyttade de första aktiva företagarna in i till Alby Centrum. Dessa företagare finns än idag kvar. Under 1990-talet har Alby Centrum fräschats upp med bland annat ett nytt utomhustorg, en ny ljusare tunnelbaneentré och fler lokaler i centrumet. Under 2000-talet har centrumet fräshats upp ytterligare, då fler butiker öppnats och även vårdcentralen utökade sin lokalyta och verksamhet