Festivalen

Festival av unga för unga


This is Alby  vill visa den glädje och engagemang som finns i Botkyrka och bjuder varje år i augusti till en sprakande musikfest. En festival med mix av lokala talanger, etablerade artister och internationella akter. Botkyrka kommun  arbetar fram festivalprogrammet tillsammans med Albys unga varje år som har tagit fram festivalens värdegrund.

Festivalen vill lyfta och stärka unga talanger inom musik och kulturproduktion i Botkyrka. Genom val av program för festivalen väljer This is Alby att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten som exempelvis yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Vi på This is Alby festivalen värdesätter gemenskap och respekt som grund för en bra festivaldag. Vi förstår vikten av förståelsen för allas likavärde och rätt till att känna sig delaktig i och representerad.Botkyrka är en del av det mångkulturella samhället vi lever i och det i sig är en hjärtefråga för oss. Denna festivaldag skapas med kärlek och respekt för allas lika värde och det är därför viktigt att våra besökare utövar samma form av kärlek och respekt till varandra.