FESTIVAL

Alby har sedan länge tillbaka varit en bergig ort högt över havet. Det var ett skärgårdsområde. Här finns gravar och andra fornminnen som karaktäriserar stenåldern (8000-1800 f.Kr). På 1970-talet byggdes Alby och norra Botkyrka ut för att skapa fungerande bostäder, då man hade en stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmregionen. Detta område blev en av de sista stora flerfamiljeområderna som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet. De byggdes ut enligt en plan från år 1967. Man ville skilja biltrafiken från bostadsområderna och skapa en grönare boplats. Man ville även bygga bostäderna så att all service så som daghem, centrumanläggningar och så viadare låg inom gångsavstånd. År 1972 flyttade de första aktiva företagarna in i till Alby Centrum. Dessa företagare finns än idag kvar. Under 1990-talet har Alby Centrum fräschats upp med bland annat ett nytt utomhustorg, en ny ljusare tunnelbaneentré och fler lokaler i centrumet. Under 2000-talet har centrumet fräshats upp ytterligare, då fler butiker öppnats och även vårdcentralen utökade sin lokalyta och verksamhet

Inför och på This is Alby arbetar vi genomgående med att skapa en trygg och säker miljö. Unga och vuxna trygghets- och säkerhetsfunktionärer finns på plats, i orange västar. Det är lätt att se och kunna kontakta personal och veta var man kan få hjälp. Vi strävar efter att besökaren ska känna sig sedd och välkomnad när den kommer in på området och att det är tydligt och enkelt att förstå vilka man kan vända sig till med frågor, samt att det finns en tydlig vuxen-närvaro på plats. Vilka aktörer är på plats? Trygghets-/säkerhetsfunktionärer från Botkyrka kommun, unga funktionärer, personal från Botkyrkas fritidsgårdar och verksamheter, ordningsvakter, trygghetsvärdarna SAFE, X-Cons, Botkyrkas områdessekreterare, Socialtjänsten. Hur syns personalen? • Ordningsvakter bär uniform enligt reglemente. • Säkerhets- och trygghetsfunktionärer har orange varselväst. • Unga projektfunktionärer har t-shirts med texten ”This is Alby”. Sjukvård – känner du dig utsatt? Sjukvårdare (2 personer) finns på området. Vid behov av sjukvård eller om du känner dig utsatt – kontakta direkt sjukvårdarna i sjukvårdstältet. Vid fara för liv, ring 112, men glöm inte att informera säkerhetsansvarig Susanna tel 0708-86 13 19 – att ni kallat på ambulans. Hur jobbar vi? Festivalen arbetar inför och under festivalen i samverkan med Botkyrka kommuns säkerhets- och trygghetssamordnare, polis, myndigheter och frivilligorganisationer. Trygghetsvandring har gjorts inför festivalhelgen för att säkerhetsställa att avspärrningar och placeringar av tält stämmer överens med det tillstånd som beviljats. Säkerhetsansvarig leder arbetet under festivalen. Ta hand om varandra och ha en underbar festival! / Säkerhetsledningen för This is Alby 2017

Projektcoach

Priscilla Enström priscillaenstrom@hotmail.com

Projektledare

Hendelis Ishak Hendelisgaga@gmail.com Faith Biamba Faithtinya@hotmail.com

Festivalens Ungdomsgrupp

Lamin Sanneh Betty Osei Jordrosa Maluka Nahrin Aram Yasmin Aitaadi Karin Yaro Oulay Jallow Rania Afram Sylvia Osei Gulse Capan Isatou Sanyang Festivalens Arrangörer är Botkyrka kommun, ABF och ungdomar i Botkyrka.